Home

 

Biografie

 

Agenda & Exposities

 

Archief

 

Gastenboek

 

Objecten

 

Schilderijen

 

Sitemap

Speciale Projecten

 

Staaldruk

 

Tekeningen

 
 

 

 

 

Welkom op de website van Jan van der Meulen

JUBILEUMEXPOSITIE:  'JAN VAN DER MEULEN 75 JAAR'
IN GALERIE PETER BAX EN BIJ AUKEMA WONEN TE SNEEK

 

25 september 2010 - Opening van de tentoonstelling in Galerie Peter Bax in Sneek.

 

 

Jan van der Meulen exposeerde van 25 september tot en met 3 november 2010 in galerie Peter Bax* in Sneek en van 25 september tot het einde van het jaar bij Aukema Wonen**, eveneens in Sneek

*Singel 82
**Kleinzand 11

 

De expositie bestaat uit schilderijen, grafiek, tekeningen en objecten van de onlangs, op 30 juli, 75 jaar geworden kunstenaar, Jan van der Meulen uit Burgum.

Jan exposeerde al meerdere malen bij Galerie Peter Bax en in de stockvoorraad van de kunstuitleen van deze galerie is zijn werk alom vertegenwoordigd.

Om een breed overzicht van zijn oeuvre te kunnen bieden worden naast de werken in de galerie ook een groot aantal schilderijen en nog niet eerder getoonde tekeningen gepresenteerd in de zaak van Aukema Wonen in Sneek.

 

Jan van der Meulen werd geboren in het Friese dorpje Burgum. Als 14 jarige jongen kwam hij in dienst van een grafisch bedrijf in Leeuwarden en volgde daar de opleiding tot steendrukker/lithograaf.

Hij noemt zichzelf als schilder het liefst autodidact. In 1968 sluit het bedrijf waar hij werkzaam is de deuren van de grafische afdeling en verhuist Jan met zijn gezin naar Hoogeveen in Drenthe. Daar wordt de basis gelegd voor zijn kunstenaarschap. Hij ontmoet andere grafische kunstenaars en wordt lid van de beroepsvereniging Beeldend Kunstenaars. Tevens wordt hij ingeschreven in het documentatiebestand van de toenmalige Culturele Raad van Drenthe. Hij werkt als een bezetene en bouwt in korte tijd een belangrijk oeuvre op. Hij neemt zitting in het bestuur van de culturele raad en de sectie beeldende kunst en de beroepsvereniging BBK. Ook is hij werkzaam als freelance medewerker van het instituut van creatieve ontwikkeling (ICO). Hij onderhoudt contacten met de stichting Pro Graph, bezoekt scholen en exposeert in binnen- en buitenland. In 1978 moet Jan besluiten dat het zo niet langer kan, hij zegt deels zijn baan op en gaat 24 uur werken. In 1989 kan Jan wegens een reorganisatie in het bedrijf waar hij werkt vervroegd uittreden. Hijzelf noemt dit één van de mooiste momenten van zijn leven. Aan zijn werk is ook te zien dat hij duidelijk van het juk bevrijd is. Jan en Joukje verhuizen van Hoogeveen naar Nieuw Balinge, een dorpje van 800 inwoners, en betrekken het voormalige dorpscafé dat zij 'Het Gebouw' noemen, vanwege de enorme omvang. Jan geeft workshops aan huis, onderhoudt contacten met kunstenaars uit Polen en de Oekraïne, Tsjechië.

 

Hij geeft lessen aan vrijwilligers in het drukkerijmuseum in Meppel en hij ontwikkelt een eigen vlakdruktechniek die hij 'staaldruk' noemt en waar hij later patent op zou krijgen. Hij verschijnt in het Guinness Book of Records met de grootste handgemaakte staaldruk ter wereld. Intussen schrijft hij een boek over lithografie en staaldruk en begint met het maken van driedimensionale objecten van overwegend afvalmateriaal zoals strand hout en auto-onderdelen. Hij kan dan ook geen afvalcontainer tegenkomen of hij duikt er op de kop in.

In 1998 wordt 'Het Gebouw' toch te groot, vooral het onderhoud vergt veel tijd. Dan vinden Jan en Joukje een bijzondere woning in Burgum en is hij weer terug in zijn geboorteplaats. Toeval? Jan zegt dat toeval niet bestaat. Iets valt ons toe.

 

 

Sinds zijn terugkeer in Friesland bestaat het contact met Galerie Peter Bax. Meerdere malen heeft hij er geëxposeerd solo en in groepsverband. Samen zijn er projecten uitgevoerd w.o. het beschilderen van een kunststof koe en het vervaardigen van een Creatief Doosje. De galerie heeft voortdurend werk van hem in stock, voor zowel de kunstuitleen als de verkoop.

Deze bijzondere jubileum expositie: 'Jan van der Meulen 75 jaar', laat enkele van zijn allereerste werkjes zien en daarnaast een groot aantal nog nooit eerder getoonde tekeningen uit een al wat ouder schetsboek. Het is min of meer een overzichtsexpositie welke ruim honderd schilderijen, staaldrukken en tekeningen laat zien.

 

Daarnaast staan er nog een groot aantal van zijn objecten opgesteld in de galerie.

Om reden van de totale hoeveelheid aan werken, ruim 100 stuks, is er voor gekozen een groot aantal werken onder te brengen in de zaak van Aukema Wonen te Sneek. Hier hangen doorgaans een groot aantal werken uit de galerie collectie. 'Deel II' van de expositie bij Aukema Wonen is, evenals 'Deel I' in de galerie, het brengen van een bezoek zeker waard.

 

Tijdens de expositie periode zal Jan, enkele malen in de galerie aanwezig zijn voor scholieren, om uitleg te geven over zijn werk en de toegepaste grafische technieken. Op een nog nader te bepalen zaterdag tijdens de expositie zal hij deze voorlichting geven aan belangstellenden die daarvoor de galerie kunnen bezoeken. De toegang is gratis. Volg de site: www.baxkunst.nl voor meer informatie.

 

De expositie duurt t/m 3 november 2010. Openingstijden galerie: Di. t/m vrij. 13.30 - 18.00 uur. Do. koopavond en Za. 10.00 - 17.00 uur.

De werken bij Aukema Wonen zijn te bewonderen tijdens winkeltijden en zullen er tot het eind van dit jaar blijven hangen.

 

 

De openingstoespraak wordt gehouden door Titia daar Peter, helaas, enkele dagen geleden getroffen door een hartinfarct, zelf niet aanwezig kan zijn bij de opening van deze belangwekkende expositie

 

Dames en Heren,

 

Namens Peter Bax heet ik u allen hartelijk welkom op de opening van deze jubileumexpositie van Jan van der Meulen. In het bijzonder verwelkom ik Jan, de man om wie het vanmiddag draait, en zijn vrouw Joukje. A warm welcome also to our foreign guests, who came to see Jan’s work and celebrate his talent with him and his wife.  (Jan en Joukje brachten gasten mee van over de grote oceaan)

 

De reden dat ik hier sta en niet mijn partner Peter, ligt in het feit dat hij afgelopen donderdagochtend met een hartinfarct opgenomen is in het ziekenhuis, eerst in het Medisch Centrum Leeuwarden, sinds gisteravond ligt hij in het ziekenhuis in Sneek. Hij maakt het naar omstandigheden goed en zo dadelijk zal ik de boodschap die hij geschreven heeft, voorlezen. In de uitnodiging staat dat vanmiddag de ConsulTantes aanwezig zullen zijn, misschien kent u ze nog van de vorige expositie van Jan. Dit gewichtig duo heeft er, vanwege de situatie met Peter, voor gekozen om een andere keer hun ode aan Jan ten gehore te brengen. Wat in het vat zit verzuurt niet en op welke locatie dan ook Jan, Neel en ik zijn zullen graag nog eens voor je spelen.

 

Om u heen ziet u kleurrijk en verbeeldingsrijk werk van Jan van der Meulen. In de informatie die we voor u opgesteld hebben, kunt u over hem lezen. Sinds Jan terug is in Friesland, hij woont in Burgum, is er een wanne band met Galerie Peter Bax. Peter is buitengewoon gesteld op zowel Jan en Joukje, als op het werk zelf. Jan is een man van verhalen, en in ieder werk schuilt ook zo'n verhaal. De objecten hebben namen, en vertellen een eigen verhaal, een anekdote of een gedachte. Ook in de schilderijen wonen verhalen. Veel van de schilderijen dragen unieke details, als een verborgen boodschap. Jans werk maakt je nieuwsgierig, vrolijk en naar wij hopen ook buitengewoon hebberig. Naast de schilderijen en objecten hangen er ook tekeningen va Jan, beneden zijn zelfs een paar van zijn eerste werken te zien. Het is fascinerend om langs al dit werk, en al het werk dat bij Aukema wonen hangt, te lopen en je te realiseren dat alles van de hand van die ene aimabele doodgewone man is.

 

Zoals gezegd hangt er ook veel werk van Jan bij Aukema Wonen aan het Klein Zand hier in Sneek. Aukema zal speciaal voor u tot vanavond 19.00 uur geopend zijn. Als u straks hier genoeg gezien hebt, kunt u daar ook een kijkje nemen. Een hapje en een drankje staan ook daar voor u klaar, u bent van harte uitgenodigd.

 

Als slot van mijn verhaal, zo meteen lees ik Peters boodschap voor, wil iedereen danken die ons de afgelopen dagen zo heeft geholpen. Door te sjouwen, op te hangen, recht te hangen, af te stoffen, op te schrijven enzovoort. Maar ook alle blijken van belangstelling in de vorm van telefoon, mail of wat dan ook, doen ons en Peter goed. Er is echter 1 man voor wie ik, namens zijn vader en van uit mijn eigen hart, respect en dank wil uitspreken: zonder Peters zoon Redmer hadden we deze expositie niet kunnen openen. Redmer, je bent een kanjer.

 

 

Peter heeft een brief geschreven die ik graag aan u voorlees:

 

Jan,

jammer dat ik er nu niet bij kan zijn vandaag. Het is even niet anders, maar het gaat hier vanmiddag om jou en om jouw werken. Er hangt hier en bij Aukema Wonen een prachtige collectie van zovele jaren kunstenaarschap. Er hangen zelfs enkele van je allereerste creaties en ook het certificaat van het Guiness Book of Records waarover je de gasten met plezier zelf zult willen vertellen. Ik hoop dat dit een gezellig maar ook een succesvolle start mag zijn van je jubileumexpositie. Over korte tijd hoop ik er weer te staan en mijn best voor je te kunnen doen net als bij voorgaande exposities.

Het is voor mij fijn te weten wat er hangt en staat in deze expositie. Van alle ruim 100 werken weet ik precies waar ze hangen en hoe het geheel eruit ziet. Ik heb het dan ook allemaal nog zelf kunnen uitzetten en beleef dit moment dan ook met jullie mee. Ik heb het volste vertrouwen in een goed verloop van deze middag en de komende expositie. Mijn zoon Redmer heeft het met hulp van mijn andere kinderen en van Titia perfect geregeld, dat weet ik zeker.

Ik feliciteer je hierbij met deze opening en met het heugelijke feit datvje kort geleden 75 jaar bent geworden. Ik beloof je dat ik er de volgende keer en alle andere keren die zullen komen, er bij zal zijn. Tot slot groet ik nog graag Joukje,jullie familie, vrienden en kennissen en jullie buitenlandse gasten., maar ook alle andere relaties van de galerie die aanwezig zijn. Het doet mij goed mijn betrokkenheid op deze manier over te kunnen brengen en zo de expositie en de galerie en bij Aukema Wonen voor geopend te kunnen verklaren.

 

Peter Bax.

 

  Meer foto's zijn te vinden in de slideshow in het archief

 

Laatste wijziging op: 12-07-2013 16:42